Rakennusliikkeesi Raaseporista – pyydä meiltä tarjous!

Toimisto

Puh.   040 820 0583 / Hanna Saarto

Sähköpostit:
  toimisto@ajalin.fi
 etunimi@ajalin.fi
Kotisivut: www.ajalin.fi

 

Toimitusjohtaja
Tie- ja vesirakennusinsinööri
Kalevi Ajalin
Puh.  040 030 2022

Työmaapäällikkö
Rakennusinsinööri
Tapani Ajalin
Puh.   040 516 5891

 

Työmaapäällikkö
Rakennusinsinööri (YAMK)
Vilho Loukkalahti
Puh. 044 974 5058

 

Työmaapäällikkö
Rakennusmestari
Mika Valtonen
Puh.  040 057 7238

 

Työmaamestari
Rakennusmestari
Jani Kananen
Puh.   044 734 8619

 

Työmaamestari
Markku Hietanen
Puh.  040 778 9521

 

Työmaamestari
Mikael Högberg
Puh.  044 212 5050

 

Kalusto ja työmaan johto
Esa Ajalin
Puh.   040 773 5056

Sähköinen laskutus (ensisijainen)

Jos käytätte verkkolaskutusta:

OVT: 003702867759
Operaattori: MAVENTA 003721291126
Jos käytätte pankkia operaattorina:
OVT: 003702867759
operaattori: DABAFIHH
Lisäksi pankkioperaattorin kautta tuleviin laskuihin tulee lisätä LY-tunnuksemme, joka on 0286775-9.
Paperilaskut (toissijainen)
Sähköpostitse: invoice-02867759@kollektor.fi
Postitse;
Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Ky
02867759
PL 100
80020 Kollektor Scan

REKISTERIT
Y-tunnus: 0286775-9
Kaupparekisterinumero: 168.434

On tärkeää, ettei eri laskupapereita ja liitteitä ole niitattu yhteen. Keskitettyyn laskutukseen lähetetyissä laskuissa vaadittavat tunnisteet ovat laskun lähettäjän nimi, laskun päiväys, laskun numero, viitenumero, laskun summa, eräpäivä, myyjän yritystunnus sekä työmaanumero. Tiedot tulee löytyä laskulta, ei kuoresta. Tilatessamme pyrimme ilmoittamaan teille työmaanumeron. Työmaanumero tulee olla paperisessa laskussa ostajan viitteenä ja sähköisessä laskussa Finvoice-standardin mukaisessa kentässä "OrderIdentifier".