Ympäristö ja vastuullinen rakentaminen

Yksi tärkeä asia yrityksellemme on ympäristön huomioiminen jokapäiväisessä työssä. Olemme sen vuoksi selvittäneet toiminnastamme mudostuvat ympäristöpäästöt, niiden jakautumisen sekä päästövähennyspolun. 

Ympäristömme turvaamisen ja sen monimuotoisuuden säilyttämisen vuoksi ympäristöpäästöjä tulee saada hillittyä. Ilmastotavoitteet ohjaavat kansoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Kasvihuonekaasu- ja erityisesti hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutos, ilmastokriisi ja ympäristökuormien tavoitteellinen vähentäminen muokkaa rakentamiskulttuuria. Tulevaisuudessa rakentamiselta tullaan vaatimaan yhä enemmän. Ilmaston lämpeneminen, ääriolo-suhteiden lisääntyminen, leudommat talvet sekä lisääntyvä tuulisuus ja sateiden määrä koettelevat tämän aikakauden taloja jo tulevina vuosikymmeninä.

Yritysten ja organisaatioiden tehokkain tapa vaikuttaa ilmastokriisiin on vähentää ympäristöpäästöjään. Ympäristöpäästöjen laskenta on ensimmäinen askel selvittäessä kohdeorganisaation ympäristöpäästöjä ja pyrkiessä vaikuttamaan niihin.

Urakoitsijan osuutta rakentamisen suunnan näyttäjänä on kiistelty erinäisten taloudellisten ja laatuhaasteiden vuoksi. On tärkeää ymmärtää, että lopulta suuressa kuvassa itse rakentamisen ympäristöpäästöjä on karsittu jo hanke- ja rakennesuunnittelun sekä materiaalivalintojen muodossa. Avustamme tilaajia myös mielellämme vihreisiin valintoihin sekä kehittyneisiin ympäristötekoihin.